Thursday, October 2, 2014

한구어 ภาษาเกาหลี

เวลาจะเริ่มเรียนภาษาอะไรสักภาษา เราคงลืมไม่ได้ว่าเราต้องเริ่มจำตัวอักษร เหล่านั้นให้ได้ซะก่อนใช่ไหมนะ? ภาษาเาหลี ตัวอักษรไม่มากจนน่ากลัว แต่เวลามาผสมกับสระแล้ว ออกเสียงได้น่าลำบากน่าดูเชียว วันนี้ฟ้าเลยขอมา จดๆเขียนๆ ลงบล้อคเพื่อเตือนความทรงจำหน่อยนะ

ㅂ = ตัว พ หรือ บ
ㅈ = ตัว ช หรือ จ
ㄷ = ท หรือ ด
ㄱ = ค หรือ ก
ㅅ = ซ
ㅁ = ม
ㄴ = น
ㅇ = ไม่ออกเสียง หรือ ง
ㄹ = ล
ㅋ = ค
ㅌ = ท
ㅊ = ช
ㅍ = ฟ หรือ ป

ประมาณนี้เนอะ อะ ท่องๆ ฟ้าท่อง ฮึบ

No comments:

Post a Comment